10 jaar voorzitter

Musikalo Hilde Van der Cruys

 


Ongeveer 30 jaar geleden kreeg Hilde de microben te pakken om in een muziekvereniging te spelen. Ze volgde alle lessen en nadien ging alles enkele jaren zijn gewone gangetje. Maar toen begon ze zich te manifesteren en ging deel uitmaken van het bestuur als schatbewaarster. Door omstandigheden moest Jos Van Der Cruys, noodgedwongen een opvolger gaan zoeken om het reilen en zeilen van Musikalo in goede banen te leiden, kwam hij al snel bij haar terecht. Hij sprak toen al de profetische woorden: “’t Is van eigen kweek, zoals dat heet”.

Ze aanvaardde in 2005 het voorzitterschap en werd de eerste vrouwelijke voorzitter in de analen van de vereniging. In die 10 jaar heeft zij altijd getracht om de grote lijnen van haar voorgangers te behouden en hier haar eigen accenten aan toe te voegen.

Onder haar voorzitterschap werd verder gewerkt aan de uitbouw van Musikalo als een vereniging waar kwaliteitsvolle muziek centraal staat, maar ook als een vereniging waar ieder lid zich goed en welkom voelt. Zij slaagt er steeds in om voor alles een menselijke oplossing te vinden en dit dankzij haar ongelofelijke inzet en enthousiasme.

Wij zijn fier op onze voorzitter!
____________________________________________________________________________________________________________________