Ontstaan 1867 – 1977

l’ Union/De Eendracht -> Katarinafanfare

Reeds in 1867 had onze plattelandsgemeente een fanfare! Zij werd (bijna zoals het toen betaamde) met een FranseFoto Ontstaan-ware vrienden
naam bedacht… LES VRAIS AMIS.
Door de loop der tijden kreeg men toch ook wat “Vlaamscher” verstand en werd de vereniging omgedoopt tot DE WARE VRIENDEN en dit bleef dan zo tot de gemeentepolitiek een ommezwaai kende. In die tijd was de fanfare zowat het beeld van sterkte en macht van de partij.

De bokken (De Ware Vrienden) en de geiten (De Eendracht) waren de twee politieke partijen die elk hun fanfare hadden… de bokken al wat meer CVP dan de “blauwe” geiten… Dat zou zo toch niet mogen blijven! Eenheid moest er komen en dat plaatselijk politiek gezever moest maar eens ophouden!

Een nieuwe partij werd opgericht namelijk E.V.V. wat stond voor Eenheid, Vriendschap en Vooruitgang. Gevolg… niet één maar drie partijen! Gevolg niet één maar drie fanfares… Deze situatie duurde echter niet lang, mede door een algemene terugval van het fanfaregebeuren in de streek en de fanfare E.V.V. zocht toenadering in de buurgemeente Essene waar Pro Deo et Patria musiceerde. Het kwam al gauw tot een fusie en de fanfare werd omgedoopt tot E.V.V.-PRO DEO ET PATRIA, een mondje vol natuurlijk! En omdat de roots in twee gemeenten lagen, werd er om beurt in Essene en in Lombeek gerepeteerd.

Toen kwam de Katarinakring in 1977 en Rik De Geyndt, die toen voorzitter was, nam de gelegenheid te baat om in de Katarinakring een vaste stek te zoeken en die daar ook vond. Aangezien intussen de meeste Essenaars al hadden afgehaakt, lag het ook voor de hand om nog maar eens van naam te veranderen en zo werd toen de KATARINAFANFARE geboren.

____________________________________________________________________________________________________________________