Opleiding

Opleiding Opleiding binnen Musikalo

 

Investeren in een degelijke muziekopleiding is bouwen aan de toekomst van onze muziekvereniging. Daarom ook dat Musikalo in september 1995 startte met een eigen muziekopleiding binnen de vereniging. Musikalo is dan ook in de streek al een aantal jaren een toonbeeld van de nodige aandacht voor de muziekopleiding van jonge mensen. Momenteel zijn er een 40-tal leerlingen in opleiding, waarvan een 25-tal nog staan te wachten om binnen een aantal maanden (of iets langer) bij het harmonieorkest te kunnen aansluiten.

Doelstelling
Onze doelstelling is duidelijk: een degelijke muzikale opvoeding aanbieden aan gemotiveerde leerlingen, zodat ze na een paar jaar kunnen meedraaien in het harmonieorkest Musikalo op een degelijk niveau.
Daarom werken wij ook met een team van (afgestudeerde) conservatoriumstudenten als lesgevers. Ook wordt deelname aan muziekkampen, solisten-concerten en -wedstrijden gestimuleerd, net als het les volgen aan erkende muziekacademies.

Goede afspraken maken goede vrienden
Iedereen is welkom bij ons! Wij rekenen uiteraard wel op het enthousiasme, de inzet en motivatie van onze leerlingen en hun ouders, zodat wij samen met hen onze doelstelling kunnen realiseren.
Ter dekking van een gedeelte van de kosten (verzekering, instrument, lessen,…) vragen wij een jaarlijkse bijdrage per aangesloten leerling, welk beschouwd wordt als lidgeld van onze vereniging.

____________________________________________________________________________________________________________________